Na co zwrócić uwagę podpisując umowę na sprzątanie osiedla mieszkaniowego?

Dzięki utrzymywaniu ładu i porządku każdy budynek mieszkalny może zyskać na swojej wartości. Nieruchomość zaniedbana nie jest przecież interesująca z punktu widzenia potencjalnego kupca. Na co zwrócić uwagę podpisując umowę na sprzątanie osiedla i czego wymagać?

Jaki jest zakres prac porządkowych w budynku?

Firma sprzątająca lub gospodarz budynku pojawiają się na terenie nieruchomości bardzo często. Jeśli wymaga tego umowa, taka wizyta powinna odbywać się każdego dnia. Sprzątaniu podlegają klatki schodowe, korytarze, wiatrołapy, wspólna część piwnic, garaży, windy, ale prace wymagane to też mycie okien w części wspólnej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, czy mycie balustrad i ścian.

Starsze budynki nie są tak wymagające, jak nowe budownictwo. Deweloperzy stawiają dziś bowiem bloki, których konstrukcja opiera się w dużej mierze na oknach, szybach, czy elementach łatwo brudzących się. Bywa, że w samej klatce schodowej jest bardzo dużo luster, które trzeba czyścić prawie codziennie, ponieważ pojawiają się na nich ślady palców.

Sprzątanie terenów zewnętrznych

Podpisując umowę na sprzątanie osiedla nie można też zapominać o wspólnych terenach zewnętrznych. Gospodarz odpowiedzialny jest za ład na osiedlu, zbieranie śmieci, oczyszczanie koszy na śmieci, czy oczyszczanie ścian. Bardzo często sprzątanie terenów zewnętrznych obejmuje również takie prace, jak koszenie trawników, pielęgnacja terenów zielonych, czy odśnieżanie chodników, ulic i podjazdów. Bardzo ważne jest więc, aby w odpowiedni sposób skonstruować umowę z gospodarzem lub całą firmą, która będzie odpowiedzialna za sprzątanie terenów zewnętrznych. Od konstrukcji takiej umowy będzie zależało to, czy zarządca lub wspólnota mieszkaniowa mogą wymagać wykonania prac od zleceniobiorcy.

Trzeba pamiętać też o tym, że jeśli sprzątający nie wywiązują się ze zlecanych im zadań, umowę można wypowiedzieć lub sankcjonować ich, o ile takie zapisy znalazły się w umowie. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko, gdyż firmom zależy na utrzymaniu źródeł swoich dochodów.